Brouwerij Huyghe
nl
Om deze site te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn.
Ik ben 18 jaar of ouder

MVO

Huyghe

Brouwerij Huyghe :

Een Belgische onafhankelijke familiale brouwerij sinds 1654 met een uitgesproken ambitie om de meest duurzame brouwerij van het land te worden.

Brouwerij Huyghe heeft tot doel om de meest uitmuntende bieren uit België zo duurzaam mogelijk te produceren en deze wereldwijd te commercialiseren.

Dit wijst op de focus op duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering van de brouwerij. Als familiebedrijf, waar de bedrijfsleider tegelijkertijd de eigenaar is, reflecteert dit in hoofdzaak de visie van Alain De Laet die bepalend is voor de richting die het bedrijf uitgaat. De afgelopen jaren drukte hij herhaaldelijk publiek zijn ambitie uit om van Brouwerij Huyghe de meest groen brouwerij van het land te maken. Hiervoor werd hij in grote mate geïnspireerd door de geboorte van zijn zoon. Dit gaf hem de motivatie om een brouwerij na te laten die meekan met de concurrentie maar in een betere wereld, zonder een verloederd milieu.

Dit engagement van de bedrijfsleiding werd ook vastgelegd in een mileubeleidsverklaring,

Huyghe

MILIEUBELEIDSVERKARING

Brouwerij Huyghe is zich terdege van bewust van zijn verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij en het milieu in het algemeen. Produceren op een manier die respect heeft voor het milieu, de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en bevolking, is een basisprincipe van de activiteiten van de brouwerij. Brouwerij Huyghe wenst duurzaam te ondernemen Brouwerij Huyghe is een milieubewust bedrijf met aandacht voor duurzaam ondernemen. Elke nieuwe investering of technologische verandering wordt eerst beoordeeld op haar milieu-impact. Concreet betekent dit dat telkens specifiek wordt nagegaan hoe nadelige invloeden op de mens, milieu en omgeving geminimaliseerd kunnen worden. kwaliteitszorg en het gebruik van de best beschikbare technieken (BBT) zijn eveneens een permanente bekommernis. Bij de productie wordt ook optimaal gebruik gemaakt van groene stroom en energierecuperatie. Niet zozeer omdat energie een belangrijk onderdeel is van de kostprijs van een flesje Delirium, maar omdat het een zaak is van maatschappelijke verantwoordelijkheid. We wijzen erop dat alle medewerkers overeenkomstig de wet een persoonlijke verantwoordelijkheid hebben bij het uitvoeren van werkzaamheden ten aanzien van de eigen veiligheid, gezondheid en welzijn en de eventuele nadelige invloed daarvan op anderen. Een ieder dient daarom op een verantwoorde wijze te werken en de instructies zoals vastgelegd in bedrijfshandleidingen op te volgen en constructief samen te werken ten aanzien van veiligheid en milieuzorg. Eventuele problemen, ongevallen, tekortkomingen en/of calamiteiten moeten stipt gemeld worden en leiden tot corrigerende en/of preventieve maatregelen. Men dient altij milieubewust te handelen. Brouwerij Huyghe verzekert dat zijn werknemers waar nodig opgeleid en gemotiveerd zijn om dit beleid te kunnen toepassen tijdens hun dagelijkse werk. De dagelijkse zorg van elke werknemer moet resulteren in het verminderen van afval en het energieverbruik.

huyghe

Doelstellingen milieu :

- Terugdringen van afval en waar mogelijk hergebruiken of recycleren van materialen

- Vermindering van het gebruik van energie door verstandig energiemanagement ten aanzien van gebouwen, machines, transportmiddelen en processen

- Voorkomen of verminderen van de verontreiniging van lucht, water of land waar mogelijk

- Stimuleren van het milieuverantwoord handelen door alle medewerkers - Overleg met klanten en leveranciers om gezonde milieuprocessen te promoten en het correct gebruik en verwijderen van in het bedrijf gebruikte materialen te stimuleren

Alain De Laet Afgevaardigd Bestuurder

huyghe

Habbekrats

Brouwerij Huyghe steunt actief Habbekrats en heeft "de loft" in Wetteren gratis ter beschikking gesteld.

Habbekrats is een kleurrijke jeugdorganisatie die zich overal in het land inzet voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar, op zoek naar warmte, vriendschap, avontuur en hulp. Habbekrats zegt dat DE JEUGD GOED BEZIG IS en meent dat ook. Als bewijs heeft Habbekrats dertien warme huizen ingericht waar in totaal 2500 jongeren per jaar elkaar ontmoeten

http://www.habbekrats.be/index.php